Titlul proiectului: „MEȘTERUL TURISTIC - integrarea abilităților meșteșugărești în turismul local - alternativa viabilă de revitalizare a spațiului rural” POSDRU/135/5.2/S/131192

Investește în oameni! - Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Despre proiect

Prezentare proiect „MESTERUL TURISTIC - Integrarea abilitatilor mestesugaresti în turismul local - alternativa viabila de revitalizare a spatiului rural” - POSDRU/135/5.2/S/131192

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

DMI 5.2. „Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”

Parteneriat:

 • Beneficiar: Asociatia PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila
 • Partener 1: Centrocoop - Uniunea Nationala a Cooperatiei de Consum
 • Partener 2: Consiliul Judetean Neamt
 • Partener 3: Asociatia de Promovare a Dezvoltarii Regionale si Integrarii Sociale
 • Partener 4: Consiliul Judetean Dambovita
 • Partener 5: CONSORZIO CONSULTING

Durata: 21 luni

 • Regiunile de implementare: Nord-Est Centru Sud-Est Sud-Muntenia
 • Judetele de implementare: Arges Brasov Neamt Suceava Iasi Prahova Dâmbovita Sibiu Covasna Constanta Tulcea Vrancea

Obiective:

Obiectivul general al proiectului - sa faciliteze ocuparea a 1876 someri/ persoane fara un loc de munca din mediu rural cu abilitati in domeniul mestesugaresc, prin integrarea lor in activitatea turistica locala/regionala. Proiectul ofera acestor persoane posibilitati reale de ocupare in vederea obtinerii de venituri profesionale ce pot asigura un nivel minim decent de viata pentru ei si familiile lor.

In vederea atingerii obiectivului general al proiectului, sunt propuse urmatoarele obiective specifice:

 • Obiectiv specific 1 (O1) - Ocuparea a minim 13% din grupul tinta al proiectului format din 1876 someri/ persoane fara un loc de munca din mediu rural cu abilitati in domeniul mestesugaresc.
 • Obiectiv specific 2 (O2) - Imbunatatirea bazei de cunostinte a 1876 someri/ persoane fara un loc de munca din mediu rural cu abilitati in domeniul mestesugaresc in vederea adoptarii unor decizii corecte privind dezvoltarea profesionala.
 • Obiectiv specific 3 (O3) - Imbunatatirea competentelor specifice unei ocupatii din domeniul mestesugaresc a minim 980 someri/ persoane fara un loc de munca din mediu rural.
 • Obiectiv specific 4 (O4) - Imbunatatirea competentelor specifice unei ocupatii din domeniul turistic ce valorifica produse mestesugaresti a minim 336 someri/ persoane fara un loc de munca din mediu rural.
 • Obiectiv specific 4 (O5) - Facilitarea initierii unei mici afaceri/activitati ca lucrator independent de catre minim 336 someri/ persoane fara un loc de munca din mediu rural;

Activitatile proiectului

Activitatea A1 - Suport pentru elaborarea si implementarea strategiilor integrate pentru dezvoltarea initiativelor locale în zonele rurale adresate de proiect. Durata: 12 luni

Rezultate:

 • baza de cunostinte si informatii necesara pentru adoptarea deciziilor strategice la nivel local/regional pentru sprijinirea dezvoltarii initiativelor in domeniul mestesugurilor in contextul turistic specific;
 • 12 Studii privind competentele si activitatile mestesugaresti in judetele Neamt, Suceava, Iasi, Tulcea, Constanta, Vrancea, Prahova, Dambovita, Arges, Covasna, Brasov, Sibiu;
 • Strategii de integrare a activitatii mestesugaresti din judetele Neamt, Suceava, Iasi, Tulcea, Constanta, Vrancea, Prahova, Dambovita, Arges, Covasna, Brasov, Sibiu in activitatea turistica locala/regionala;

Activitatea A2 - Furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala în vederea facilitarii mobilitatii grupului tinta. Durata 5 luni.

Rezultate:

 • peste 3000 persoane in cautarea unui loc de munca/someri informate cu privire la oportunitatile oferite de proiect;
 • o brosura de informare cu privire la oportunitatile oferite de proiect distribuita catre 3000 de potentiali beneficiari;
 • instrumente de evaluare si orientare profesionala disponibile somerilor/persoanelor in cautarea unui loc de munca din mediu rural;
 • metodologie de orientare si consiliere profesionala dezvoltata;
 • teste de evaluare psihologica/interese achizitionate;
 • fise de consiliere si alte instrumente de lucru dezvoltate;
 • intelegerea/validarea caracteristicilor psihologice si optiunilor de dezvoltare profesionala de interese de catre 1876 someri/persoane in cautarea unui loc de munca din mediul rural;
 • aplicarea de teste de evaluare psihologica / a intereselor catre 1876 someri/persoane in cautarea unui loc de munca din mediu rural;
 • 1876 Rapoarte individuale de cariera profesionala dezvoltate pentru 1876 someri/persoane in cautarea unui loc de munca si agreate cu acestia.
 • informatii aprofundate despre ocupatia de Agent turism pentru circuite tematice, Lucrator in gospodaria agroturistica si Lucrator pensiune turistica pentru 1876 someri/persoane in cautarea unui loc de munca din mediul rural obtinute;
 • Ghid de orientare profesionala pentru fiecare din cele 3 ocupatii, elaborat. Raport privind influenta fiecarei ocupatii asupra mediului inconjurator si dezvoltarii durabile, elaborat;
 • Ghid pentru o invatare eficienta in vederea dezvoltarii competentelor in fiecare din trei ocupatii, elaborat.

Activitatea A3 - Acreditarea/autorizarea programelor de formare. Durata 3 luni.

Rezultate:

 • instrumente de formare in competente civice si sociale disponibile pentru persoane in cautarea unui loc de munca/someri din mediul rural;
 • un program de formare in Competente civice si sociale, autorizat ANC;
 • instrumente de formare in limba engleza pentru turism pentru persoane in cautarea unui loc de munca/someri din mediul rural;
 • un program de formare in Comunicare in limba engleza pentru turism, autorizat ANC;

Activitatea A4 - Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala pentru adaptare la piata muncii. Durata 6 luni.

Rezultate:

 • competente necesare pentru adaptarea la piata muncii dezvoltate la nivelul a minim 1316 someri/persoane in cautarea unui loc de munca din mediu rural
 • minim 1568 someri/persoane in cautarea unui loc de munca din mediu rural vor participa la un program de formare in Competente sociale si civice, din care minim 1316 vor obtine un certificat de absolvire;

Activitatea A5 - Furnizarea programelor de formare profesionala în ocupatii ce dezvolta abilitatile in arta si traditiile mestesugareasca. Durata 7 luni.

Rezultate:

 • competente necesare pentru ocuparea unui loc de munca in domeniul mestesugaresc dezvoltate la nivelul a minim 824 someri/persoane in cautarea unui loc de munca din mediu rural;
 • minim 980 someri/persoane in cautarea unui loc de munca din mediu rural vor participa la un program de formare intr-o ocupatie din domeniul mestesugaresc, din care minim 824 vor obtine un certificat de absolvire

Activitatea A6 - Furnizarea programelor de formare profesionala în ocupatii din domeniu turistic ce valorifica abilitatile in arta si traditia mestesugareasca. Durata 11 luni.

Rezultate:

 • competente necesare pentru ocuparea unui loc de munca in domeniul turistic dezvoltate la nivelul a minim 283 someri/persoane in cautarea unui loc de munca din mediu rural;
 • minim 336 someri/persoane in cautarea unui loc de munca din mediu rural vor participa la un program de formare intr-o ocupatie din domeniul turistic, din care minim 283 vor obtine un certificat de absolvire;
 • competente necesare pentru comunicarea in limba engleza in domeniul turistic dezvoltate la nivelul a minim 283 someri/persoane in cautarea unui loc de munca din mediu rural;
 • minim 336 someri/persoane in cautarea unui loc de munca din mediu rural vor participa la un program de formare in limba engleza pentru domeniul turistic, din care minim 283 vor obtine un certificat de absolvire

Activitatea A7 - Activitati de consiliere si asistenta pentru începerea unei activitati independente. Durata: 5 luni

Rezultate:

 • informatii specifice initierii si lansarii unei activitati independente in domeniul mestesugaresc furnizate pentru minim 336 someri/persoane in cautarea unui loc de munca din mediu rural;
 • minim 336 someri/persoane in cautarea unui loc de munca din mediu rural vor fi consiliati pe tema elaborarii unui plan de afaceri si respectiv initierea unei afaceri independente;
 • minim 56 someri/persoane in cautarea unui loc de munca din mediu rural sprijiniti in crearea unei mici afaceri/activitati independente la nivelul judetelor Dambovita si Neamt;

Activitatea A8 - Promovarea si acordarea de sprijin pentru revitalizarea si dezvoltarea mestesugurilor traditionale prin actiuni de marketing si integrare in diferite structuri. Durata: 9 luni.

Rezultate:

 • minim 60.000 de persoane informate despre oportunitatile de dezvoltare a mestesugurilor in contextul turistic local/regional;
 • minim 24.000 brosuri distribuite catre actori economici ce pot influenta dezvoltarea mestesugurilor traditional la nivel local/regional;
 • minim 4 spoturi tv si minim 4 spoturi radio difuzate la nivel local/regional
 • minim 24 conferinte organizate pentru promovarea mestesugurilor traditionale la nivel regional;
 • minim 24 articole publicate in cotidiene de acoperire locala/regionala;
 • minim 12 portale judetene/regionale dezvoltate pentru promovarea produselor mestesugaresti traditionale

Activitatea A9 - Înfiintarea si dezvoltarea retelelor si parteneriatelor pentru facilitarea schimbului si integrarii bunelor practici. Durata: 13 luni.

Rezultate:

 • bune practici privind initierea si operarea de mici afaceri in domeniul mestesugaresc in Germania identificate si diseminate catre beneficiarii proiectului;
 • 25 someri/persoane in cautarea unui loc de munca din mediu rural vor participa la o vizita de studii de minim 5 zile in Germania;
 • un compediu de bune practici diseminat catre cel putin 336 someri/persoane in cautarea unui loc de munca din mediu rural

Activitatea A10 - Managementul proiectului.

Subactivitatea 10.1. Coordonarea generala a proiectului- durata 18 luni.

Subactivitatea 10.2. Coordonarea financiara a proiectului – durata 18 luni

Activitatea A11 - Achizitiile proiectului.Durata 18 luni

Activitatea A12 - Masuri specifice pentru informare si publicitate pentru proiect. Durata 18 luni

Activitatea 13 - Conferinta de presa pentru lansarea proiectului. Durata 3 luni

Activitatea 14 - Conferinta de presa pentru inchiderea proiectului Durata 3 luni

Indicatori

INDICATORI

IDIndicatoriValoare
363Numarul participantilor din zonele rurale la programe integrate1568
367Numar de participanti la instruire - sustenabilitate zone rurale1316
368Numar de participanti FSE din mediul rural1876
369Numar de participanti FSE – femei784
370Numar de presoane care beneficiaza de consiliere/orientare - sustenabilitate zone rurale1876
371Numarul participantilor din zonele rurale1876
374Numarul participantilor la programe de formare profesionala1568

 

IDIndicatoriValoare
364Ponderea participantilor din mediul rural la programe integrate certificati (%)84
365Ponderea participantilor din mediul rural la programe integrate certificati (%), dintre care: femei50
366Ponderea participantilor din zonele rurale certificati în cadrul programelor integrate, care au obtinut un loc de munca (%)19
377Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni dupa participarea la programe integrate urmeaza o alta forma de pregatire sau si-au gasit un loc de munca (%)16
378Numar de participanti la instruire care si-au gasit un loc de munca în termen de 6 luni - sustenabilitate zone rurale251
380Numar de participanti la instruire certificati - sustenabilitate zone rurale1106
381Parteneri transnationali implicati în proiect - sustenabilitate zone rurale1

Grup tinta

GRUP TINTA

IDGrup tintaValoare
75Persoane în cautarea unui loc de munca1026
122Someri188
123Someri de lunga durata270

Evenimente

Conferinta - 09.12.2015
Invitatie

Conferinta - 09.12.2015

» Vezi toate evenimentele